პროცედურა სასამართლო დასახლება: ბედი კრედიტორები - ასისტენტი-სამართლებრივი