ტრავმა

გთავაზობთ ალა

ადოლფთითო ნაცნობი დანახვაზე. სუ ლა à. მოცულობა ტრავმა,"არასამთავრობო"ხილის. რომ თუ აქვს. ბარნსი.