იურისტთა საფრანგეთში თამაშობს!


საჩივრის თაობაზე გადაწყვეტილების საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სასამართლოს


მიმართვა გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული სასამართლო გაიმართება თვალწინ ადმინისტრაციული სააპელაციო სასამართლოს კომპეტენტური (იურისდიქციის ადმინისტრაციული ტრიბუნალის)ზოგიერთი დავა არ იურისდიქციის სასამართლოს ადმინისტრაციული სააპელაციო (არჩევნების და მუნიციპალური რესურსების მადლიერება კანონიერების, შეკითხვებს წინააღმდეგ ბრძანებით ესკორტი საზღვარზე). ისინი მიუთითებს, ექვემდებარება მარეგულირებელი ცვლილებები და განახლებები გააკეთა საიტზე. ეს მოდელი ვერ ჩაანაცვლებს კონსულტაცია კვალიფიციური პროფესიონალი გვარი, სახელი.