მხარდაჭერა: თანხის რაოდენობა და განრიგი გაანგარიშებაროგორ გამოვთვალოთ თანხა ბავშვთა დახმარების გამოყენებით მასშტაბის და ქსელის იუსტიციის სამინისტროს