მოითხოვოს დახმარების აღდგენა - კოლექცია სააგენტო

თქვენ შეიძლება ისარგებლოს დახმარების აღდგენაალიმენტი. როდესაც საპენსიო გადაუხდელი უკვე დაფიქსირებული თქვენი(შენი) ბავშვის წლამდე ასაკის ოცი წლის და თქვენ ვივარაუდოთ დატვირთვა. თუ თქვენ ცხოვრობს წყვილი. თქვენ შეუძლია ისარგებლოს დახმარების აღდგენა და შენარჩუნება. სრული ფაილი არის უფრო მინის ხელშეკრულება: არ დაგავიწყდეთ შეავსოთ ეს პროგრამა და ერთვის თანდართული დოკუმენტი.