მიწის ნაკვეთი საგადასახადო: გათავისუფლება, აღრიცხვისა და თარიღი