იურისტთა საფრანგეთში თამაშობს!


მიმართონ პრენატალური შემწეობა - საჯარო სამსახურში


პრენატალური შემწეობა შეიძლება ბრალი მთელი ხანგრძლივობის ორსულობის ეს მიდგომა არის არა é, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარი უკვე შეასრულა მოთხოვნების მოთხოვნა ოჯახის დახმარება მოხსენიება არის დანიშნული თარიღი დეკლარაცია, ორსულობათუ დეკლარაცია გააკეთა ფარგლებში, სამი პირველი თვის ორსულობის, პრენატალური დახმარებები არის გადასახდელი ცხრა თვის განმავლობაში დაბადების.