იურისტთა საფრანგეთში თამაშობს!


მთავარი - ბარი ლუქსემბურგი და


საბჭოს მოსწავლეებმა სტუმრებს გულთბილი შეხვედრა მოუწყვეს -ის მისია არისრათა უზრუნველყოს იურიდიული დახმარების პირები. რომელთა ფინანსური რესურსები არ არის საკმარისი შეხვდება ხარჯები. მათი დაცვა.