კონსულტაციების ფარგლებში, ბილ საბინაო: თქვენი წინადადებები 'საბინაო პირველი". მთავრობა