კერძო შემთხვევაში, პოლიციის მიერ, ყვითელი ქურთუკი გააკეთა საჩივარი პროკურორის პარიზის ფრანგული