ვადა - რუსული თარგმანი - ფრანგული მაგალითები

ეფექტური მართვის მიწის ნაკვეთი გამოყენება შეიძლება გაუმჯობესდა მეშვეობით მონაცემები და ჩანაწერები ვრცელდება სახელმძღვანელო დოკუმენტი მიწათსარგებლობის და ეროვნული მექანიზმებიადგილზე კოორდინაციას დავათა გადაწყვეტა.