დირექტორატის ადმინისტრაციულ საქმეთა სამინისტრო — ისლამური ორგანიზაცია განათლების, მეცნიერებისა და კულტურისდირექტორატის ადმინისტრაციულ საქმეთა არის მოწყობილობა, პასუხისმგებელი, რათა უზრუნველყოს სათანადო ფუნქციონირების ფარგლებში გენერალური დირექტორატის, ადმინისტრაციულ დონეზე, ყველა რესურსი უნდა გავაკეთოთ ეს