გახსნას საბანკო ანგარიში ავტო-მეწარმე- ონლაინ საბანკო ანგარიშზე - საფოსტო ბანკის