გაყვანა მართვის მოწმობა, შეჩერება და გაუქმება და აღდგენა