გამოყოფის ქონება - ქორწინება

შესაბამისად

საუკეთესო წყვილი დაქორწინებას გარეშე ხელშეკრულება დაექვემდებარება რეჟიმის საზოგადოების შემცირდა.