იურისტთა საფრანგეთში თამაშობს!


გამოყოფის ქონება - ქორწინება


შესაბამისად

საუკეთესო წყვილი დაქორწინებას გარეშე ხელშეკრულება დაექვემდებარება რეჟიმის საზოგადოების შემცირდა.