იურისტთა საფრანგეთში თამაშობს!


აღიარება ვალი - სტილი, როგორიცაა და


ეს დოკუმენტი არის აღიარება სავალო დოკუმენტი, რომლითაც პირი (ან პირთა), ემოვალე, აღიარებს, იმის გამო, ფულს, სხვა პირი (ე. წ. ამდენად, აღიარების ვალის გაძლევთ საშუალებას შექმნათ მტკიცებულება არსებობა (ვალის არსებობის. მართლაც, რეგისტრაციის აღიარება ვალი, მოვალეს შეუძლია უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ის ფლობს თანხა კრედიტორს. საქართველოს საწარმოს მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი პირის მიერ, რომელსაც ერთი (ან რამდენიმე სხვები), რომლებიც კუთვნილი ფული. ვალი შეიძლება იპოვოს თავისი წყარო აღიარება ვალი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით. გამოყენების ნოტარიუსი არ არის სავალდებულო. აღიარების ვალი აქვს სამართლებრივი მნიშვნელობა, როცა მოვალეს აქვს, დოკუმენტს ხელი მოაწერა და ის, რომ იგი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: თუმცა, აღიარება ვალი არ შეიძლება შემოიფარგლოს მხოლოდ ინფორმაცია აღნიშნული. მაგალითად, ეს შეიძლება მოიცავდეს პირობებს, რომლის თანახმადაც თანხა უნდა დაიფაროს, რომ კრედიტორი, ან თუ თანხის გამო უნდა იყოს გამოყენებული კონკრეტული მიზნებისათვის. თუ ეს არის სესხის და თანხა აღემატება ევროს შეადგენს, მაშინ სესხი უნდა გამოცხადდეს საგადასახადო ადმინისტრირების გამოყენებით ფორმა არა. დეკლარაცია, სესხის ხელშეკრულებით. ეს აუცილებელია, რათა უზრუნველყოს, მინიმუმ, ორ ეგზემპლარად, ერთი სიტყვით, რომ კრედიტორი და მოვალე (ან ერთი თითოეული მოვალე შემთხვევაში გავურბივარ მოვალეთა). ყურადღება, ამ შემთხვევაში გავურბივარ მოვალეთა, ეს უკანასკნელი იქნება კონტრაქტი ერთობლივად და ცალ მიმართ კრედიტორს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კრედიტორი შეიძლება ვთხოვთ ნებისმიერი მოვალეთა გადახდის თანხა, თუ სხვა არ გადაიხდის, პასუხისმგებლობა, ვინც იხდის დაბრუნების შემდეგ, სხვა მოვალეთა მიიღოს დაფარვის თანხები. შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ თანხა არის მნიშვნელოვანი, სასურველია გამოიყენოთ ხელშეკრულება სესხის მქონე პირებს შორის. ადვოკატი შეძლებს უპასუხოს თქვენს შეკითხვებს ან დაგეხმაროთ თქვენი ძალისხმევა. ეს ვარიანტი იქნება შემოთავაზებული დასასრულს დოკუმენტი. თქვენ შეავსოთ ფორმა დოკუმენტში წერია თქვენს თვალწინ, როგორც თქვენი პასუხი.