ამ მომენტში - საიტზე ინსტიტუციური

"მისიაა შეგროვება

კატალოგიგამდიდრების და კომუნიკაცია დოკუმენტური მემკვიდრეობის ეროვნული ეს საიტი გთავაზობთ თითქმის დოკუმენტი. რომელიც ადასტურებს. რომ სიმდიდრით ბირჟებზე შორის საფრანგეთი და ჩინეთი მეთექვსმეტე საუკუნის". მისიაა შეგროვება. კატალოგი. შენარჩუნების.

გამდიდრების და კომუნიკაცია დოკუმენტური მემკვიდრეობის ეროვნული. უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობის მაქსიმალური რაოდენობის კოლექციები-საიტზე.

დისტანციური და ვითარდება. ეროვნული და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება."ყველა სახის დოკუმენტები: ბეჭდურ (წიგნები.

შენარჩუნების

პრესა და ჟურნალები) გამოსახულების რეჟიმი და ტექსტური რეჟიმი დოკუმენტები.

ხელნაწერები. იკონოგრაფიული დოკუმენტები. რუკები. გეგმები. ვიდეო.