იურისტთა საფრანგეთში თამაშობს!


ადმინისტრაციული სასამართლოს: მთავარი


ადმინისტრაციული სასამართლო არის კომპეტენტური მსჯელობა უმრავლესობის დავა, წარმოქმნილი საქმიანობის სახელმწიფო ორგანოებს ადმინისტრაციული სასამართლომ უარი მოთხოვნის წარდგენის ორი დაკავებულთა მდგომარეობის პატიმრობის დროს ციხეში ადმინისტრაციული სასამართლოს გაფორმდა, ბარები მისი იურისდიქციის მეოცე დღე დეკემბერს შეთანხმება ხელშეწყობა მედიაციის სასამართლოს ადმინისტრაციული და ადმინისტრაციული სააპელაციო სასამართლოს ნანტი გაფორმებული ბარები

წერილი იურისპრუდენციის ადმინისტრაციული ტრიბუნალის, რომელიც მოიცავს პერიოდს ივლისიდან წლის ივნისამდე არის გამოქვეყნებული მუშაობის გაუმჯობესება მიღება საქართველოს საჯარო და, შესაბამისად, სტანდარტების ხელმისაწვდომობა იმ პირებისათვის, შემცირებული მობილობის გაიმართება.