ადმინისტრაციული პატიმრობისთქვენ შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენი ცოდნა გაუმჯობესების ის მიხედვით რეკომენდაციები შესაბამისი პროექტები

საფრანგეთში, აქვს ძალაუფლება, ადმინისტრაციული დაკავება, როგორიცაა პატიმრობაში რუსთავი (საგადასახადო და საბაჟო)

კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფილია ადმინისტრაციული მიზნით. ადმინისტრაციული დაკავების საშუალებას აძლევს, შეინარჩუნოს დახურულ ადგილას, უცხოელს, რომელიც არის საგანი გაძევების გადაწყვეტილება, არ შექმნილა მისი იძულებითი მოცილება